REGRESSIONS TERAPI


Regressions terapi er en metode der er meget enkel og med en grundig instruktion og spørgeteknik, kan føre klienten tilbage til en situation der er sket for 1 time siden, i går, i sidste måned, til den tidligere ungdom, barndom, eller til et tidligere liv.

I regressions terapien genkalder og bevidstgør klienten hændelser – traumer – sorg – følelsesmæssige problemer - gamle mønstre, som er fortrængt i underbevidstheden.

Det er ikke vigtigt i regressions terapi hvilken tid klienten bliver ført tilbage til, men at blive ført tilbage til den tid der er vigtigst at se på. Det klienten skal opleve er, at de selv er medvirkende til at se hvordan mønstre kan ændres, således at de kan komme videre i sit nuværende liv og få løst problematikken.

Hvis klienten har svære problemer, der tilsyneladende ikke kan forklares og umiddelbart ikke kan spores til at stamme fra dette liv da kan det meget ofte være et tidligere livs oplevelser, der er af karmiske årsager fastholder en uheldig udvikling.

Karmiske årsager kan være, angst for små lukkede rum (kan stamme fra en indespærring i tidligere liv).

Der er ingen fare forbundet med at opleve tidligere liv, de fleste kan rejse uden problemer. Personer der lider af psykiske lidelser og som er stærkt medicineret frarådes at blive regredieret.

Regressionen foregår under fuld bevidsthed og klienten kan selv vælge, om de vil opleve et langt liv med mange detaljer eller punktvis opleve vigtige begivenheder fra flere af de tidligere liv. Der arbejdes på et dybere plan end dagsbevidstheden – men klienten kan selv afbryde regressionen til en hver tid.

Ved regressionen befinder klienten sig i en dyb afspændt fysisk tilstand. De oplever ofte regressionen som en film de er medspiller i. Nogle gange kan der opstå smerter og ubehag i kroppen, men kun der hvor klienten normalt har smerter i forvejen. Det opleves af en del klienter at deres kroniske smerter ofte forsvinder efter regressionen, fordi de har genoplevet hvor smerten stammer fra.

Klienten vil ikke kunne opleve helt nye og ukendte ting. Det de genoplever, er de begivenheder som har fundet sted i deres tidligere liv.

Regression kan være med til at forbedre ens nutid og fremtid og til at forstå og acceptere ens fortid.

Rejsens mål – regressionen og efterfølgende samtale kan vare fra (1 1/2 – 3 timer).

 


BEHANDLING AF ( 60 MIN.) KR. 800
(Der efter pr. time) KR. 200

Tilbage til top

Til top

Holistisk alternativ behandlingsform

www.l8vad.dk